Privacy Policy

De NA online winkel closet op de website https://www.nacloset.met verwerking van de persoonlijke gegevens die door de Klant zijn verstrekt om de Algemene Voorwaarden te respecteren en te handhaven, de bestellingen en leveringen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie binnen de wettelijk vereiste termijn.

Algemene voorwaarden

1. De persoon die verantwoordelijk is voor persoonlijke gegevens in overeenstemming met de RGPD (aangeduid als de "Verordening") is Nicole Abreu (genaamd "Verantwoordelijk");

2. De contactgegevens van Verantwoordelijke zijn: e-mail: nvtcloset.info @ gmail.com

3. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Herkomst van persoonlijke gegevens

1. De verantwoordelijke persoon verwerkt persoonsgegevens verkregen met toestemming van de klant en verzameld als onderdeel van het contract van aankoop en uitvoering van het elektronische verzoek gedaan in de virtuele winkel.

2. De verantwoordelijke persoon verwerkt alleen de identificatiegegevens en klantcontactgegevens die nodig zijn om het koopcontract af te dwingen;

3. De verantwoordelijke persoon verwerkt de persoonlijke gegevens voor bezorging en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten in het contract gedurende de tijd die wettelijk vereist is. Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De verantwoordelijke persoon verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de Website in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de RGPD;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestellingen gecreëerd door de Klant (naam, adres, e-mail, telefoon);

3. Voldoen aan wet- en regelgeving die voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de klant en de gegevensbeheerder;

4. Voor de uitvoering van het koopcontract op basis van de vereiste persoonlijke gegevens. Het contract kan niet worden uitgevoerd zonder persoonlijke gegevens.

Gegevensopslagperiode

1. De verantwoordelijke persoon slaat de persoonlijke gegevens op voor de periode die nodig is om de wetten en regels uit te voeren die resulteren uit de contractuele relatie tussen de Klant en de verantwoordelijke Persoon en voor de periode van 3 jaar na het sluiten van de contractuele relatie;

2. De verantwoordelijke persoon moet alle persoonlijke gegevens verwijderen zodra de periode van opslag van persoonlijke gegevens is verlopen.

Ontvangers en personen die verantwoordelijk zijn voor persoonlijke gegevens

Derden die persoonsgegevens van klanten verwerken, worden uitbesteed door de verantwoordelijke partij. De diensten van onderaannemers zijn essentieel voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de verwerving en verwerking van elektronische bestellingen tussen de verantwoordelijke en de klant.

De onderaannemers van de verantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (e-commerce systeem);
  • dragers;
  • Google Analytics (website-analyse);

Consumentenrechten

In overeenstemming met de verordening hebt u recht op:

1. Toegang tot persoonlijke gegevens;

2. Rectificatie van persoonlijke gegevens

3. Recht om persoonlijke gegevens te verwijderen

4. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. Het recht om persoonlijke gegevens te vervoeren;

6. Het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail in te trekken;

7. het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van een vermeende schending van de verordening.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

1. De verantwoordelijke voor de verwerking neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De verantwoordelijke persoon heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de ruimten te beschermen waar de gegevens worden opgeslagen, met name om de toegang tot de computer te beschermen met een wachtwoord, antivirussoftware te gebruiken en regelmatig onderhoud uit te voeren op de computer.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling op de website aan te maken, bevestigt de klant dat hij op de hoogte is van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens en aanvaardt ze voor zover mogelijk;

2. De klant aanvaardt deze voorwaarden door het selectievakje op het bestelformulier aan te vinken;

3. De verantwoordelijke persoon kan deze voorwaarden op elk moment bijwerken. Een nieuwe bijgewerkte versie zou op de website moeten worden geplaatst.